Lijst van doelgroepschepen, die door de commissie werden behandeld en zijn aangesloten bij de Stichting Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten.                              KLIK HIER

 

De activiteiten worden uitgevoerd onder juridische verantwoording van de Federatie Varend Erfgoed Nederland - kantoorhoudend te Amsterdam.


Voor de informatie m.b.t. het Register Varend Erfgoed Nederland geven wij U onderstaand een aantal links waar één en ander staat omschreven.
In 2014 zijn een aantal procedures gewijzigd; wij leiden U door de nieuwe werkzije heen

Eerste inschrijving


Lees alvorens U zich inschrijft allereerst de volgende documenten; de basiskennis die U weten moet voordat U begint.

Algemene introductie Register            Algemene criteria           


Na lezing van deze pagina's kunt U doorschakelen naar procedures.
Daar kunt U het aanmeldingsformulier downloaden en vervolgens dit formulier geheel ingevuld toezenden ons adres.
Uw inschrijving wordt dan verwerkt in de register administratie en vervolgens krijgt U bericht van ons schouwcommissie over het vervolg van de procedure.
De eerste vraag die U dan krijgt of U wenst dat Uw schip wordt beoordeeld op basis van de specifieke criteria, die zijn opgemaakt voor onze doelgroepschepen.
Lees dan eerst de specifieke kriteria voor onze doelgroep vaartuigen


Heraanmelding (b.v. na verkoop of na ingrijpende restauratie)


Heraanmeldingsformulier downloaden en invullen en vervolgens inzenden naar ons email adres
Uw heraanmelding wordt dan verwerkt in de register administratie en vervolgens krijgt U bericht van ons over het vervolg van de procedure.


Verlenging registratie (dient een eigenaar ZELF elke 5 jaar te verzorgen)


Verlengingsformulier invullen en vervolgens inzenden naar ons email adres
Uw verlenging wordt dan verwerkt in de register administratie en vervolgens krijgt U bericht hieromtrent.

Tot zover de administratieve vastleggingen t.b.v. het register.
Zie hieronder onze contact informatie.


E-mail adres van de commissie van deskundigen SOOS voor nadere informatie aan eigenaren van doelgroepschepen.
Postadres: Commissie van Deskundigen SOOS • Postbus 190 • 1520 AD Wormerveer • 06 - 22 516 238

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Enkele zaken die betrekking hebben op het Nationaal Register Varende Monumenten®Brief van S.V.M. inzake handelen m.b.t. missers in het verleden

Varend Monumenten® lening waarvan door registerschepen gebruik kan worden gemaakt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waardestellend Kader dat in de toekomst gebruikt gaat worden voor beoordeling.

2010

 

Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2015